Presentations

Kommande uppdrag

2012

2012-03-23 Google Scholar och den algoritmiska metadataröran [PDF], Det norske bibliotekmøte 2012, NOLUG, Stavanger.


Former presentations – Tidigare uppdrag

2010

2010-02-08 Google Scholar och dess konkurrenter, ABM Vinterkonferansen, Grand Hotel, Oslo, Norge.

2010-01-13 “Konsten att strukturera information i ‘öppna’ och ‘begränsade’ domäner”, Forskning.se, Stockholm.

2009

2009-11-06 “Informationssökning 2.0 – del 1 och del 2“, Jakobstads bibliotek, Jakobstad, Finland.

2009-09-28 “Semantiska webben och web 3.0″ med Lars Våge, EiRA-dagarna, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm.

2008

2008-11-26 “Sökoptimeringens ABC”, Soya, Sthlm.

2008-08-18 “Informationssökning 2.0 – mycket mer än Google och Wikipedia”. För gymnasielärare, Aktivitetshuset, Storuman.

2008-05-19 MultiQ Media Solutions, Stockholm.

2007

2007-11-28 Eurocard, Stockholm

2007-12-10 Vuxna i lärande i Västerbotten – VILIV, Vilhelmina.

2007-12-03 Vuxna i lärande i Västerbotten – VILIV, Umeå.

2007-09-12 Är gratis alltid gott? – En kritisk analys av Google Scholar, Google books och Wikipedia, Länsbiblioteket Gävleborg.

2007-05-25 Informationssökning med fokus på Internet, Minerva, Malmö.

2007-05-03 Vad är sökoptimering?, SFIS, Sthlm. Tillsammans med Nikke Lindqvist.

2007-05-02 och 2007-05-08 Informationssökning med fokus på Internet, Minerva, Sthlm.

2007-03-23 Hur man får ut mer av Google och Hur man får ut mer av att inte använda Google, Hur ser bibliotekens roll ut i web 2.0-världen?, Högskolan Åland, Mariehamn, Åland.

2007-03-23 Biblioteksanvändaren 2.0 – konsten att hantera googlifierade wikipedianer, Hur ser bibliotekens roll ut i web 2.0-världen?, Högskolan Åland, Mariehamn, Åland.

2007-03-20 Är gratis alltid gott? – kritisk analys av Google Scholar, Google Books och Wikipedia, Sthlm, Limit-projeketet.

2007-03-21 Är gratis alltid gott? – kritisk analys av Google Scholar, Google Books och Wikipedia, Karlstad, Limit-projeketet.

2007-03-22 Är gratis alltid gott? – kritisk analys av Google Scholar, Google Books och Wikipedia, Falun, Limit-projeketet.

2006

2006-10-31 Googla eller inte googla – är det frågan? Göteborgs stadsbibliotek.

2006-10-16 Det går väl lika bra med Google? – sökmotorer kontra databaser för forskningsinformation, Fagreferentkonferansen, Rica Nidelven hotell, 16.-18. oktober, Trondheim, Norge.

2006-09-20 Är gratis alltid gott?: fria informationsresurser på Internet kontra betaldatabaser. Vinnova, Sthlm.

2006-05-11 Scopus och Google Scholar – realistiska alternativ till Web of Science?, Linnédagen, First Hotel Linné, Skolgatn 45, Uppsala.

2006-02-15 Jakten på det perfekta gränssnittet i en googlifierad värld , ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, Ingeniørenes hus i Kronprinsens gate, Oslo.

2005

2005-11-20 Googlifieringens betydelse för biblioteksarbetet, Länsbiblioteket Norrbotten, Luleå.

2005-11-03 Googlifieringens betydelse för biblioteksarbetet, Trondheim.

2005-10-31 Informationssökning på Internet, Skellefteå Stadsbibliotek.

2005-06-03 8.15-9.30 Google och andra sökmotorers inverkan på biblioteksarbetet. Umeå stadsbibliotek.

2005-04-07 13-14.00 Informationssökning på Internet för Länsstyrelsen, Länsstyrelsen i Umeå.

2005-03-31 10.45-11.45 Google utan och innan och skriva för sökmotorerna, Länsstyrelsen i Umeå.

2005-02-08 9.15-12 Sökstrategier på Internet. Ångströmsbiblioteket, Uppsala UB, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala.

2005-02-08 14.15-16 Aktuellt om informationssökning på Internet. Carolinabiblioteket, Uppsala UB, Dag Hammarskjölds väg 1, Uppsala.

2005-02-04 Sökstrategier och aktuellt om sökning på Internet. Polishögskolans bibliotek, Sörentorp, Solna, Sthlm.

2005-02-03 Informationssökning på Internet. Länsbiblioteket i Värmland, Carlstad Conference Centre, Östra älvgrenen i centrala Karlstad.

2004

2004-12-17 Internetsökning idag. Göteborgs UB, sal E45, Handelshögskolan i Göteborg.

2004-11-18 Sökning på Internet Lärum, Lärarhögskolan i Stockholm.

2004-10-25 Utvecklingen i Internetsökningens värld Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, Högskolen i Oslo, Oslo.

2004-05-14 Informationssökning på Internet för bibliotekarier Eslöv stadsbibliotek, Eslöv.

2004-04-27 Informationssökning på Internet Västerbotten Direkt, Tannbergsskolan, Lycksele.

2004-03-25 Blogg- och nyhetssökning Länsstyrelsen, Umeå.

2004-02-20 Blogg- och nyhetssökning Umeå Stadsbibliotek
2003

2003-07-28 Googla eller inte Googla – är det frågan? Umeå stadsbibliotek.

2002

2002-11-14 Informationssökning på internet, IT i Skolan, Hotell Lappland, Lycksele.

2002-10-09 Söktjänsternas svarta lådor, Länsbiblioteket Sthlm, Spelbomskan, Odengatan 63, Stockholm.

2002-09-26 Manipulering eller optimering?, Västerbotten direkt, Hotell Lappland, Lycksele.

2002-09-20 Osynliga webben och söktjänster, TLS Väst, Tingsrätten, Göteborg.

2002-05-07 Osynliga webben och rankingens betydelse för sökoptimering, KB, Stockholm.

2001

2001-12-10 och 2001-12-14 Osynliga webben, Malmö och Stockholm.

2001-10-18 Sökning på internet, Skellefteå stadsbibliotek.

Advertisements